WGS84 - LKS94 konvertavimas

Įveskite WGS koordinates. Pvz.: 54.675323, 25.247148

WGS-84 koordinačių sistema

...

Susijusios skaičiuoklės

Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės

x